top of page

Automatické písmo a kresba

Vzkazy od vašeho vyššího já, či od vašich duchovních průvodů a vhledy do minulých životů

Při předávání vzkazu pro vás se napojuji na vaše vyšší vědomí či na vašeho duchovního průvodce.

Naši duchovní průvodci jsou nám vždycky nablízku, ale skutečností je, že ne vždy je vnímáme.

Vzkazy, které pro lidi dostávám jsou předávány písemnou formou, ale nejedná se přímo jen o automatické písmo. Jde o to, že se informace objeví jako energetický bod, ve kterém je obsaženo vše potřebné a já ji musím velmi rychle přeložit do lidské řeči. Dalo by se říci, že jde o telepatický přenos informace.

Nelze dopředu říci od koho vzkaz dostanete, zda to bude vaše vyšší já, či váš průvodce. to je s každým člověkem jiné. Vždy jsou to však vzkazy, které vám pomohou se posunout na vaší cestě k sobě sama a k harmonickému životu.

Někteří lidé již při předávání vzkazu cítí emocionální úlevu, někteří vnímají přítomnou energii někoho dalšího.

Není to pravidlem, ale často se stává, že se původ problému odehrál již v některé z minulých inkarnací a je-li tomu tak, skrze automatickou kresbu a písmo dostanete vysvětlení toho, co se stalo a opět navrženou cestu k řešení.

V takovém případě dochází automatickou kresbou k zachycení vaší energie z předešlé inkarnace – jde většinou o obličej , který je nakreslen jednou barvou, vystihující dané téma.

Často se odkrývají i společné inkarnace s partnery, dětmi, či lidmi, se kterými nás váže buď nějaké nevyřešené téma, či naopak silná náklonnost.

Chtěla bych jen říci, že není dobré hledat v minulosti jen kvůli zvědavosti, není-li skutečně důvod podívat se zpátky, informace v takových případech nepřichází, či jen velmi strohá.

Můžete si písemně objednat odečítání informací, potřebuji k tomu vaši fotografii, kde je vám dobře vidět do očí, datum narození a křestní jméno, s popisem vašeho problému, který máte k řešení.

Jedná se o problémy jakéhokoli druhu, od zdravotních potíží, přes partnerské záležitosti až k hledání odpovědí na opakující se vzorce překážek, které vám život komplikují.

Automatické písmo a kresba Michaela Valová Praha
Kolaps organismu, mononukleoza, chronická bolest oka a ruky

Pět let jsem se potýkal s bolestí v levé ruce, která mi jako muzikantovi znemožňovala hrát na kytaru. Byla to pro mě hrozná rána, protože do té doby jsem hrál každý den. Celou tu dobu jsem navštěvoval doktory, polykal prášky, absolvoval kúry, třebaže nikdo z nich nevěděl, jaká je příčina mých bolestí. Místo aby se to s rukou vyřešilo, po těžké chřipce mě rozbolelo oko a já nemohl číst, psát, pracovat na počítači, koukat na TV a chodit do kina. Tato nová omezení jen vystupňovala mou vůli uzdravit se. Následovala tedy celá řada nových vyšetření. Se stejným efektem - nikomu se nepodařilo zjistit, co mi vlastně je. Nicméně to nebránilo předepisování nových prášků a absolvování dalších kůr. Po půl roce jsem onemocněl infekční mononukleózou a lehčí formou boreliózy a fyzicky jsem se zhroutil. Doktoři mi nedokázali pomoct a já tak strávil několik měsíců, aniž bych si mohl číst nebo koukat na televizi. Tehdy mě oslovila Michaela, která se o mých problémech dozvěděla.
Buddhisté říkají, že základní mentální jed je nevědomost. A třebaže nás s Michaelou dělilo půl zeměkoule, okamžitě vycítila podstatu problému a podala mi pár zásadních informací, které změnily můj pohled na celý problém. Točil jsem se v začarovaném kruhu, kdy jsem si na osudu vynucoval své požadavky. Michaela mi sdělila, že v minulém životě jsem někomu znemožnil seberealizaci a věnování se svým zájmům a pochopit a procítit ten pocit bezmoci, je mojí karmou.
A tak jsem zkusil si představit, že prostě nebudu nikdy hrát na kytaru, číst, psát, pracovat na počítači a koukat na televizi a zkusil jsem si to představit bez pocitu křivdy, že je to tak vlastně v pořádku. V momentě kdy jsem tohle dokázal, stal se zázrak. Jinými slovy, odstartoval jsem uvnitř své duše nesmírně léčivý proces, ke kterému mě tyhle rány měly dovést. Přestávalo mě poměrně rychle bolet oko a já si mohl číst knihy, které mi Michaela doporučila a které mě nasměrovávaly na jiný pohled na život.Po celou tu dobu jsem byl v kontaktu s Michaelou, která mi pomáhala v práci na sobě, zodpovídala mé otázky a pomáhala mi svou energií.
Dnes už nemám problémy ani s rukou ani okem, hraju na kytaru, čtu, píšu, sleduji televizi, chodím do kina, sportuji. Občas mám ještě menší problémy s únavama, ale umřít ještě nehodlám, takže mám na čem pracovat. :-)

Marek

Minulé životy nespavost noční můry regresní terapie automaticé písmo

Odečítání minulých životů automatickou kresbou a písmem

Michaela mi byla doporučena mojí sestrou, která je její pravidelnou klientkou. Moje sestra měla několik problémů, které jí Michaela pomohla vyřešit. Nenašla jen příčinu sestřiných potíží, ale také jí pomohla , aby byla více relaxovaná, lépe reagující a šťastnější člověk.

Navštívila jsem Michaelu při mé poslední návštěvě v Melbourne především kvůli zvědavosti. Také jsem chtěla zjistit důvody, které ležely za mými minulými rozhodnutími, které mě přivedly tam, kde ted jsem a učinily mě osobu, kterou jsem.

Sezení bylo velmi příjemné a dostala jsem zajímavé odpovědi, které vnesly světlo do mých minulých zkušeností. Nicméně, toto nebyla pouze jediná zkušenost, kterou jsem si ten večer odnesla s sebou.

Šla jsem ten večer brzy spát. Když jsem byla na pokraji hlubokého spánku, zahalila mě krásná oranžová pokrývka, která zformovala jakousi kuklu kolem mne. V tom okamžiku všechny mé bolesti zmizely. V té době jsem měla zdravotní problémy. Ráno jsem se probudila a očekávala , že se vyštrachám z postele. Nicméně mé bolesti byly pryč.

Léčící zámotek se vracel zpět od té noci v Melbourne. Během mé dovolené na Novém Zélandu jsem prožívala bolesti v žaludku několik dní. Po jedné takové noci se objevil můj zámotek a já jsem si mohla užít zbytek dovolené v klidu.

Pevně věřím, že mi ten večer Michaela pomohla zprůchodnit léčebné síly Vesmíru. Nejenže Michaelu navštívím znovu, ale doporučuji její servis svým přátelům a mé rodině a neváhám dát jí jakékoli potřebné reference.

Dr Martina McPeace BVSc. Tasmanie

Noční můra - sen
Informace o minulých životech automatickým písmem

Měla jsem hodně problémů ve svém životě, až do minulého roku, kdy jsem se potkala s Michaelou a začala jsem k ní docházet na pravidelné konzultace spojené s užitím automatického písma a kresby. Můj život se od té doby dramaticky zlepšil (k dobrému samozřejmě) & nemám dost slov k poděkování za všechno, čím jsme prošly a díky čemu se můj život zlepšil. Objevování smyslu mého života se stalo každodenním procesem.

 

Toto je krátká informace, ve které bych chtěla sdílet svou zkušenost, kterou jsem prošla.

Opakovaně mě trápil velmi nepříjemný a strašidelný a velmi relálný sen. V tomto snu jsem viděla cizího muže, který přicházel k mé posteli s úmyslem mě zabít. Tento sen se mi opakoval po léta. Vždy jsem se vzbudila uprostřed noci, zpocená a vyděšená. Musela jsem rozsvítit v celém domě a čekat až se uklidním. S Michaelou jsme vyřešily tento problém  a od té doby se mi tento sen již nikdy nezdál a já mohu klidně spát.

Vratka, Melbourne

Však pamatuj,

že jedno jest

co zakoušíš,
neboť toto zakoušení jest stejně tak věčné jako pomíjivé.

Nad každým činem,
při kterém

srdce lidské pláče
se duše rozpíná

jako štít

Světlo nechť vstoupí

do každé části těla

a vzpomínky,
která je zavržená

a odmítaná
a učiní toto místo Božským.

Nechť opomíjené

a zapomenuté
se v lásce a péči

v Božské pochopení promění.

Nechť světlo prosvítí každou část temnoty,
kterou v sobě odmítáme.
Nechtěné nechť se zviditelní
aby mohlo být vyléčeno
a celistvost

dokončena

 Mathea

 


 

Šikana ve škole
informace automatickým písmem - channeling
a energetická oprava
Šikana ve škole příčina

Dcera měla téměř rok problém ve škole, kde ji šikanovala kamarádka a došlo to tak daleko, že už dcera ani nechtěla chodit do školy.
Obrátila jsem se na Michaelu s prosbou o pomoc přes automatické písmo, channeling.
Dostala jsem informaci, že moje dcera  se  v minulém životě v 19 století v Anglii se svojí spolužačkou již potkaly a že spolu měly spoustu sporů.
Při jednom z nich stály obě dvě dívky na kraji útesu a moje dcera do své kamarádky během hádky strčila a ta nešťastně spadla z útesu dolů do rokle. Nebyl to úmysl, ale stalo se to.
Při pádu se její kamarádka  nezabila, ale byla  hodně zraněná. To co bylo velmi důležité, že dívka v rokli by přežila, kdyby moje dcera doběhla pro pomoc. Ale moje dcera měla obrovský strach. Došlo mezi nimi k silnému očnímu kontaktu a dívka v rokli věděla v tu chvíli, že moje dcera pro žádnou pomoc nepůjde a moje dcera věděla, že její kamarádka to VÍ. To bylo velmi silné - vědomí toho, že tam zůstane ležet zraněná a sama. 
V tom životě jsem byla také její matkou a když se dcera vrátila domů, viděla jsem, že je rozrušená, s nikým nemluvila, chovala se divně. Já jsem se jí na nic neptala, ale když se za pár dní našla její kamarádka v rokli mrtvá, došlo mi, že s tím má dcera něco společného. Nikomu jsem však nic neřekla a ani s dcerou jsem o tom nemluvila.
Nemohla jsem uvěřit tomu, co mi je skrze channeling sdělováno, nebo spíš, byla jsem v úžasu, protože přesně před rokem, když ve škole probírali Olivera Twista - dobu, kdy  k tomuto konfliktu mezi dívkami v předchozím životě došlo, moje dcera prý vykřikla, vyběhla ze třídy se zacpanýma ušima a od toho momentu ji její spolužačka začala šikanovat.
Dostala jsem vysvětlení, že se "otevřela" byť nevědomě , vzpomínka na starou traumatickou událost a obě dvě dívky na ni takto zareagovaly.
Michaela mi vysvětlila co dělat - v noci, když dcera spala jsem k ní mluvila, aby ať už se stane v životě cokoli, neutíkala před odpovědností. Já jako její matka jsem na tom také měla podíl, protože jsem tušila tenkrát co se stalo a nikomu jsem nic neřekla.  V duchu jsem se její kamarádce omluvila za to, co se v minulosti stalo a požádala jsem o odpuštění za sebe a i za svojí dceru.  To jsem udělala tři noci po sobě znovu.
Ještě jsem udělala dál energeticky, co mi přišlo jako rada k vyčištění staré události.
Své dceři jsem pak druhý den řekla jen, že je třeba se postavit všemu čelem a před ničím neutíkat. Dceři jsem pak vysvětlila co se v minulosti odehárlo, je jí 15 let, tak to byla schopná pochopit.
Úžasné je, že asi po týdnu od tohoto procesu kdy jsem dostala vysvětlení, od upřímné omluvy a energetického pročištění, přestala spolužačka úplně moji dceru  šikanovat. Skončilo to doslova ze dne na den. Je to již půl roku a vše je v pořádku a moje dcera chodí do školy zase ráda. Moc za toto vše děkuji.
 
Claire T.  Melbourne

Kontakt pro objednání
bottom of page