Numerologie

Numerologie pracuje s datem vašeho narození a dále pak s vibracemi vašich osobních roků a cyklů, kterými procházíte.

Numerologický rozbor vám pomůže objevit vaše silné stránky, porozumět více svým charakterovým vlastnostem a upozorní vás na vaše slabá místa, o kterých je dobré vědět, abyste se s nimi mohli lépe vypořádat a aby vás zbytečně nestrhávala do potíží.

Stejně tak vám numerologie poskytne informace o vašich osobních tématech, kterými budete v jednotlivých letech a životních cyklech procházet.

Je také možné srovnat datum narození vašeho partnera s vaším a odhalit silné stránky vašeho spojení, stejně tak jako možné výzvy. Toto je pak pomocí právě v okamžiku, kdy čelíte případným problémům.

Jestliže si necháte vypracovat numerologii pro vaše dítě, pomůže vám to v lepším porozumění a také v tom, abyste ho lépe provedli částí života, kterou s vámi sdílí.

Numerologický rozbor si můžete objednat buď písemně, nebo přijít na hodinovou konzultaci, či tato konzultace může proběhnout po skypu.

Nechť slova,

která přečteš

příteli,

vedou tě

jak Ariadnina nit

k domovu tvé duše.

Co na tom,

zda tvá cesta

bude přímá

nebo křivolaká.

Řiď se svým pocitem,

co jako světlo hvězd  uprostřed tvého srdce plane

a ozařuje plochu vod,

po kterých pluje

loď tvého života.

Mathea