top of page
Hluboká relaxace
Hluboká relaxace

Dívat se na krásu a očima ji vést až k srdci. Pomalu zavřít víčka a zjistit, že přebývái v nás. Klidná, tichá, uzdravující a uvolňující. Napojení na vnitřní klid, harmonii, lásku, zdraví.

Hlubší trans je stav, ve kterém se pozvolna vaše vědomá mysl stane pouhým  pozorovatelem a přirozeně se uvolní   prostor pro podvědomí k  tomu, aby postupně začalo hledat ty nejlepší cesty a způsoby k odstranění starých traumat, závislostí, navyklých vzorců chování a potíží, se kterými si nevíme rady.

Zároveň je to velmi vhodná technika pomáhající při hubnutí, rekonvalescenci, stresu, uvolnění bolestí hlavy, potížemi s otěhotněním.

S touto technikou pracuji různými způsoby, podle potřeb klienta a daného problému.

K prohloubení klidu a k  uvolnění, navození stavu hluboké relaxace,  lze pracovat přímo bez předchozí terapie. Je dobré však sezení několikrát opakovat.

Pokud pracuji se závislostí, doporučuji nejdříve regresní terapii , na kterou pak naváži právě touto technikou.

Při řešení vážnějších potíží také rozhodně  doporučuji nejdříve regresní terapii, ve které se najdou příčiny problémů, začnou se uvolňovat a technika hlubšího transu dále pak toto zpracování ještě posílí.

Další z možností je propojení hodinového konzultačního sezení s následující hodinovou hlubokou relaxací.  200,- Kč hodina

1.800,- hodina a půl ('zahrnuje i konzultaci) - sezení)

2.400,- Kč 2 hodiny (zahrnuje i konzultaci - sezení)

Numerologie
Numerologie

Numerologie pracuje s datem vašeho narození a dále pak s vibracemi vašich osobních roků a cyklů, kterými procházíte.

Numerologický rozbor vám pomůže objevit vaše silné stránky, porozumět více svým charakterovým vlastnostem a upozorní vás na vaše slabá místa, o kterých je dobré vědět, abyste se s nimi mohli lépe vypořádat a aby vás zbytečně nestrhávala do potíží.

Stejně tak vám numerologie poskytne informace o vašich osobních tématech, kterými budete v jednotlivých letech a životních cyklech procházet.

Je také možné srovnat datum narození vašeho partnera s vaším a odhalit silné stránky vašeho spojení, stejně tak jako možné výzvy. Toto je pak pomocí právě v okamžiku, kdy čelíte případným problémům.

Jestliže si necháte vypracovat numerologii pro vaše dítě, pomůže vám to v lepším porozumění a také v tom, abyste ho lépe provedli částí života, kterou s vámi sdílí.

Numerologický rozbor si můžete objednat buď písemně, nebo přijít na hodinovou konzultaci, či tato konzultace může proběhnout po skypu.

Cena za písemné zpracování  3.500,- Kč

Cena za hodinové sezení   2.000,- Kč

Pránické léčení
Pránické léčení

Vědci prokázali přítomnost energetického pole, které nás obklopuje a které prochází lidským tělem a které dokonce tělo vyživuje životní energií Pránou. Určitá energetická centra – čakry, umístěná v těle kontrolují fyzické, emocionální ale i mentální funkce našeho života. Jestliže jsou tato centra poškozena, přesycena a nebo naopak nedostatečně naplněna energií, nastává nerovnováha a disharmonie jak na fyzické tak i emocionální a mentální úrovni. Studie psycho-neuro imunologie potvrzují, že naše emoce ovlivňují naše zdraví a funkce imunitního systému. Díky pránickému léčení dochází ke zlepšení právě emocionální nerovnováhy, náš imunitní systém začíná pracovat lépe a fyzické nemoci mohou zmizet a nebo se zlepšit.

Pránické léčení nepracuje pouze s harmonizací čaker, ale má také vliv na specifické části těla, které si vyžadují pozornost. Díky čištění a doplňování nové čisté energie do energetického pole našeho těla je proces léčení mnohem účinější a efektivnější a průběh téměř každé nemoci se může zlepšit a nebo nemoc zmizí.

Příklady potíží, kterým může Pránické léčení pomoci :

 • posílení imunity

 • uvolnění stresu

 • snížení bolesti, včetně migrén

 • až třikrát zrychluje léčebný proces pří vážných onemocněních,

 • pomáhá při alergiích a astmatu

 • asistuje při depresích a psychologických problémech

 • odstraňuje staré vzorce chování

 • velmi dobře pomáhá při uvolnění strachů a fobií, nočních můr

 • snižuje hyperaktivitu a zvyšuje sebevědomí

 • zlepšuje funkce reprodukčniho systému

 • pomáhá při léčbě infekcí a zánětů

 • pomáhá při nespavosti

 

Cena

1.200,- Kč  hodina

1.800,- Kč první sezení hodina a půl (zahrnuje i konzultaci)

Auomtické písmo
Automatické písmo

Vzkazy od vašeho vyššího já, či od vašich duchovních průvodů a vhledy do minulých životů

Při předávání vzkazu pro vás se napojuji na vaše vyšší vědomí či na vašeho duchovního průvodce.

Naši duchovní průvodci jsou nám vždycky nablízku, ale skutečností je, že ne vždy je vnímáme.

Vzkazy, které pro lidi dostávám jsou předávány písemnou formou, ale nejedná se přímo jen o automatické písmo. Jde o to, že se informace objeví jako energetický bod, ve kterém je obsaženo vše potřebné a já ji musím velmi rychle přeložit do lidské řeči. Dalo by se říci, že jde o telepatický přenos informace.

Nelze dopředu říci od koho vzkaz dostanete, zda to bude vaše vyšší já, či váš průvodce. to je s každým člověkem jiné. Vždy jsou to však vzkazy, které vám pomohou se posunout na vaší cestě k sobě sama a k harmonickému životu.

Někteří lidé již při předávání vzkazu cítí emocionální úlevu, někteří vnímají přítomnou energii někoho dalšího.

Není to pravidlem, ale často se stává, že se původ problému odehrál již v některé z minulých inkarnací a je-li tomu tak, skrze automatickou kresbu a písmo dostanete vysvětlení toho, co se stalo a opět navrženou cestu k řešení.

V takovém případě dochází automatickou kresbou k zachycení vaší energie z předešlé inkarnace – jde většinou o obličej , který je nakreslen jednou barvou, vystihující dané téma.

Často se odkrývají i společné inkarnace s partnery, dětmi, či lidmi, se kterými nás váže buď nějaké nevyřešené téma, či naopak silná náklonnost.

Chtěla bych jen říci, že není dobré hledat v minulosti jen kvůli zvědavosti, není-li skutečně důvod podívat se zpátky, informace v takových případech nepřichází, či jen velmi strohá.

Můžete si písemně objednat odečítání informací, potřebuji k tomu vaši fotografii, kde je vám dobře vidět do očí, datum narození a křestní jméno, s popisem vašeho problému, který máte k řešení.

Jedná se o problémy jakéhokoli druhu, od zdravotních potíží, přes partnerské záležitosti až k hledání odpovědí na opakující se vzorce překážek, které vám život komplikují.

Cena  2.000,- Kč
 

Výklad karet
Výklad karet

Konstelační výklad karet , u tohoto výkladu jde o konstelaci dané situace a nahlédnutí na potenciál toho kam se může událost vyvíjet s výhledem na šest měsíců nebo jeden rok. Záměrem je pochopit co vše je ve hře, co na nás působí a nahlédnutí pravděpodobnosti toho k jakému výsledku námi položené otázky směřují a co s tímto případně můžeme dělat. Výklad je dělán primárně z jednoho výkladového balíčku Lenormand, ke kterému pak dokládám podle potřeby, či podle nacítění z dalších výkladových balíčků, se kterými pracuji.

​Nechtějte za každou cenu vědět jak daná situace stoprocentně dopadne. Život pak může ztrácet svůj zdravý náboj, přes který se vyvíjíme a učíme. Když někdy "víme" zaručenou odpověď, můžeme vzdát svou snahu něco zkusit změnit v sobě a tím se pak vzdáváme i možnosti prožít tuto proměnu ve vnějším světě. ​ Karty by vám měly především pomoci pochopit to, jak můžete s láskou, moudrostí a potřebnou dávkou pokory projít tím, co vám život přináší. Někdy můžeme skutečně běh věcí proměnit a někdy je třeba přijmout to jak jsou nám naše karty rozdány.

​Ale ať je to jakkoli, vždy je to na nás co si z jakékoli životní konstelece odneseme a jak skrze ní vyrosteme sami v sobě. ​ ​ Vaše otázky se mohou týkat jak vztahů, tak pracovních záležitostí, v podstatě toho co vás trápí. Je možné se tedy ptát na pravděpodobný vývoj události, ale také na to, čemu se v ní učíme, jaká naše podosobnost je tady oslovena, jaké poznání k nám skrze toto vše přichází. ​ Je mnoho možností jak se na cokoli podívat. U výkladu se také dívám na vaše datum narození, kde mohu prokombinovat i téma daného období z hlediska numerologie.

​Výklad karet dělám tak, že vám pošlu fotografii vyložených karet a zvukovou nahrávku. ​

Cena  1.200,- Kč

Regresí terapie
Regresní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Tato metoda je velmi účinná při zpracování potíží a traumat, které jsme prožili v minulosti a to ať vzdálené či bližší. Přitom není rozhodující, zda jsme si tohoto traumatu vědomi, či nikoli. Informace jsou uloženy v našem podvědomí a pomocí hlubinné abreaktivní psychoterapie dochází k jejich rozkrytí a k uvolnění.

Regresní terapie je velmi vhodná při řešení potíží jak psychických tak psychosomatických (neurozy, poruchy spánku, fobie, strachy. ….).

Je velmi účinná v uvolění migrén, zažívacích potíží, bolestech zad, chronických nemocech, nemocech reprodukčních orgánů, problémech s otěhotněním, alergiích a ekzémech .....

Dobře funguje v poúrazových rehabilitacích a pooperačních stavech.

Pomáhá však také řešit vztahové problémy, odkrývá naše povahové rysy, kterých si často ani nejsme vědomi, nebo jen okrajově a tím uvolňuje bloky, které nám v našem životě způsobují potíže. 

Doba trvání sezení je obvykle  3 hodiny,  V některých případech se může sezení protáhnout i na více hodin, záleží na vážnosti daného problému. Někomu může stačit jedno či dvě sezení, někdo však musí přijít víckrát, aby

se potíže skutečně odstranily. Toto se nikdy nedá určit předem.

V případě užívání antidepresiv však tato terapie vhodná není a je třeba zvolit jinou metodu.

 

3 hodinová regresní terapie:

1100 Kč za hodinu (každá další započatá 1/2 hodina nad 3 hodiny + 500 Kč).

bottom of page