top of page
Návrh bez názvu(6).png
Rodinné a systemické konstelace
Rodinné a systemické kontelace
Skupinové konstelace
Konstelce jednorázoé
Rodinné a systemické konstelace

Práce v konstelacích je založena na fenomenologickém přístupu a pracuje s daným okamžikem Pozornost, s níž  stojíme v přítomné chvíli přirozeně začne zviditelňovat skryté vazby jednotlivých členů rodiny a rodové linie a postupně nám umožní uvolnit to co bylo vnímáno jako tíže či překážka  a otvírá možnost  začít prožívat život novým způsobem.

Je toho však hodně pod hladinou našeho vědomí, co nás v našich životech ovlivňuje takovým způsobem, že se nám například nedaří prožívat harmonické vztahy, nemáme práci, která by nás naplňovala, ovlivňují nás naše staré a pro nás už nepřínosné vzorce chování a návyky. Máme různé zdravotní výzvy atd.

Něco jsme přebrali i ze své rodové linie a to něco samozřejmě však také rezonuje s naší vlastní cestou.

Rodinné a systemické konstelace pracují s řádem lásky a uvádí události do souladu a láskyplnosti s respektem ke všem členům rodové linie. Všichni máme rodinu, do které jsme se narodili a příběhy našich předků neseme v sobě.

Tím, že se člověk může na to skryté podívat jako pozorovatel a posléze vstoupit do postavené konstelace a daný příběh doprožít v láskyplném nastavení, tím se leccos v našich životech změní a posune k souladu.

 

Členové rodiny často přebírají nedořešené události, či skryté bolesti svých předků. Někdy se můžete třeba cítit vyřazení z nějakého životního proudu dění, ať už se jedná o práci, vztah, přátelství… cokoli. Pokud nebyla v rodové linii viděna a uznána například bolest některého člověka, řád lásky se postará o to, aby jiný z členů rodové linie tuto bolest zviditelnil a vše se mohlo uvést do harmonie.

 

Přijmout život takový jaký byl je skutečně léčivým procesem. Naše minulost dojde klidu, když ji uvidíme, přijmeme a necháme ji být tím čím byla. Teprve pak se může opravdu stát minulostí a neřídí naše životy dál.

Skupinové konstelace 
Pravidelná skupina

rok    2023

neděle  25. června        -  Vztah s matkou

neděle  10. září             -  Vztah s otcem
neděle  29. října            -  Vnitřní dítě
nedě
le   3.prosince       -  Můj největší strach

Zažila jsem při výcviku jak je přínosné, když spolu po nějakou dobu pracuje skupina společně.

Je to jakoby se všichni společně na vlnách vzájemnosti nesli k esenci svobody, lásky, radosti, síly, moudrosti, porozumění, odpuštění, vstřícnosti…..

 

Celodenní konstelace jednou za 6 až 8 týdnů navrhuji z důvodu, aby všichni dostali příležitost si postavit konstelaci na dané téma. Pro tuto skupinu je potřeba mít nejméně 7 až 10 členů.

Ne vždy se musíte nutně cítit daným tématem osloveni, ale často se děje, že si vás toto téma samo v průběhu konstelačního dne zavolá aniž jste to očekávali. Nikdo nestojí v žádné roli náhodou a mnohdy, aniž to tušíme, se odkryjí a pomohou uvést ve zdravý řád bolesti našich předků a tím se narovná cesta naše a našich potomků.

Velký přínos mají i ti, kteří danou konstelaci „jen“ pozorují. Konstelační práce je fenomén, ke kterému nejde přistoupit s logickou myslí. Jakmile vstoupíte do konstelačního pole, samo vás nese.

Někteří z vás již rodinné konstelace znáte a pro další z vás to může být nová zkušenost.

Skupinové konstelace 
pro ty, kteří nejsou v pravidelné skupině

rok    2023

sobota 22. července       - Rodinné a systemické konstelace

 

Konstelace proběhnou v Řevnicích, Herrmannova 151

 

začátek v 10.00  - končit budeme  17.00  až 18.00 hodin

Cena za jednodenní konstelace je 1.500,- Kč

Doprava: 25 minut vlakem City Elefant ze  Smíchovského nádraží  nebo 35 minut vlakem z Hlavního nádraží

​Občerstvení: káva, čaj, voda, sušené ovoce, sušenky a lehký oběd – polévka s pečivem.

Všechny další potřebné informace ke kurzu, včetně adresy a údajů k platbě obdržíte po přihlášení mailem.

 

Přihlášku zašlete na mail michaelavala@centrum.cz

nebo se můžete přihlásit přímo ZDE.

 

 

Individuální konstelace

 

Tento způsob konstelace je vhodný pro ty, kteří preferují nahlédnout na svézáležitost soukromě bez účasti dalších lidí.

Za zástupce daných  účastníků a rolí rozmístíte  po místnosti jednotlivé předměty a já se postupně do těchto rolí  postavím a budu se v nich pohybovat. Vy budete v tu chvíli, stejně jako u skupinových konstelací, pozorovatelem.  Závěr konstelace už projdete sami, abyste doprožili. Já budu současně stát v jednotlivých rolích a budu se pohybovat z jedné do druhé a zároveň budu konstelaci vést.  Tato forma konstelace je samozřejmě také pro mne náročnější, protože souběžně prožívám několik rolí a konstelaci sama vedu.  Doba trvání konstelace je většinou 2 hodiny.

Cena 2.400,- Kč  2 hodiny

​​​​​

Individální konstelace
bottom of page